семена озимых
tritikum
 Веб-сайт: http://advertsmarket.net
 RSS: Новости блога
QR код:

семена озимых


Для визначення найбільш оптималь­ного строку збирання кукурудзи на си­лос важливе значення має вивчення динаміки нагромадження врожаю в фази росту й розвитку, хімічно­го складу, загальної продуктивності та поживності.Приріст зеленої маси кукурудзи продовжується до початку молочної стиглості зерна. Найбільший приріст зеленої маси кукурудзи спостерігаєть­ся між фазами 14-16 листків - цвітіння - формування качанів і зерна. До кінця цього періоду врожай зеленої маси од­нієї рослини досягав 75-80 % від мак­симального, який був на початку мо­лочної стиглості зерна. Починаючи з молочної стиглості з
1 запись

семена Украины
Добавлено: 08.07.2014 494 1
Пшеница является важнейшей продовольственной культурой Украины  и занимает первое место в мировом производстве.В состав зерен входят все элементы необходимые для жизнедеятельности: углеводы, белки, минеральные вещества и витамины.Самыми ценными компонентами зерна являются клейковина и...
QR код блога